Σύμφωνα με τον νόμο και την νομολογία έχει κριθεί ότι η απόλυση είναι άκυρη όταν:

  • Δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μαζί με το έγγραφο της απόλυσης
  • Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ασκείται καταχρηστικά ( π.χ. για λόγους εμπάθειας, εκδίκησης, νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης του μισθωτού, άρνησης του μισθωτού να δεχθεί παράνομη απαίτηση του εργοδότη κ.ά.)

Σε περίπτωση άκυρης απόλυσης, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αναγνωριστεί η ακυρότητα της απόλυσής του με αγωγή η οποία ασκείται ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, μέσα σε σύντομη προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου της απόλυσης ή εάν δεν υπήρξε τέτοια κοινοποίηση, από το χρονικό σημείο που ο εργοδότης σταμάτησε να αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζομένου.

Χρειάζεται ωστόσο, μεγάλη προσοχή στην παραπάνω προθεσμία γιατί σε περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά το τρίμηνο, απορρίπτεται από το Δικαστήριο, ακόμα και αν η ακυρότητα της απόλυσης ήταν προφανής.

Δικηγορικά Γραφεία Αθήνα