Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 256/2014 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία έγινε κατά πλειοψηφία αποδεκτό ότι είναι επιτρεπτή η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης στην κατοικία φορολογούμενου και μάλιστα χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, παρά μόνο με εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα.

Η υποχρέωση παρουσίας εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας για την διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας, όπως αναφέρεται στην ως άνω γνωμοδότηση, δεν υφίσταται προκειμένου περί διοικητικών ερευνών και επομένως, ούτε για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών που αποσκοπούν ευθέως ή εμμέσως στην είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων.

Links

Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας – Μαρία Τσιλιάκου

Tsiliakou Law Office