Βιογραφικό | Μαρια Τσιλιακου

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

LLM Εμπορικού Δικαίου, Διαιτήτρια ΕΒΕΑ,

PHD, MA Εγκληματολογίας

info@tsiliakou.gr

+30 210 72 11 939, +30 210 72 11 914 – 915

Δρ. Μαρία Τσιλιάκου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ’ Αρείω Πάγω – Διαιτήτρια

Η Μαρία Τσιλιάκου σπούδασε νομικά στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στην Εγκληματολογία.

Από το 2009 είναι Διδάκτωρ Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο των Εταιρειών, του Πανεπιστημίου του Lancashire (LLM).

Έχει εργαστεί ως νομική σύμβουλος στον «Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης», καθώς και σε ΜΚΟ. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

Η Μαρία Τσιλιάκου είναι Διαιτήτρια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και νομική σύμβουλος σε πολυεθνική εταιρεία.

Είναι επιστημονική συνεργάτης της «Ομπρέλα» (www.obrela.gr), με ειδικό αντικείμενο την κακοποίηση παιδιών και εφήβων.

Ειδίκευση: Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Εταιρικό δίκαιο, Νομική συμβουλευτική σε εταιρείες, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας

 

Τηλέφωνο: 0030 210 7211939, 210 7211914, 210 7211915,

e-mail: info@tsiliakou.gr

www.tsiliakou.gr

 


 

  • 2012: LLM, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο των Εταιριών, Πανεπιστήμιο του Lancashire, Αγγλία
  • 2010: PhD, Διδακτορικό στην Εγκληματολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

  Τίτλος διατριβής: Εναλλακτική δικαιοσύνη (αποκαταστατική, μετασχηματιστική, θεραπευτική)

  • 2004: MA, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

  Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Εμπορία ανθρώπων: η περίπτωση της Ασίας

  • 2000: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
  • 1998: Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

 

  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – ΕΒΕΑ, (2012 – 2015)

  Θέση: Διαιτήτρια

   

  • ΑSEA ΒROWN BOVERI  Ανώνυμη Εταιρία -ABB Α.Ε., (2010 έως σήμερα)

  Θέση: Νομικός Σύμβουλος

   

  Παροχή συμβουλών σχετικά με όλα τα νομικά θέματα, προτείνοντας τρόπους δράσης. Διαμόρφωση των προσδοκιών του εκάστοτε πελάτη με βάση αυτό που μπορεί να επιτευχθεί στην πραγματικότητα. Παρακολούθηση, σύνταξη, έγκριση και διαπραγμάτευση όλων των ειδών των εμπορικών συμβάσεων, συμφωνιών, υπομνημάτων. Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Κατανόηση των συμβάσεων, των κυβερνητικών κανονισμών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ. Παραστάσεις στα δικαστήρια Κατάθεση έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον των δικαστηρίων για την υποστήριξη των πελατών σε νομικές διαδικασίες. Προφορικά επιχειρήματα υπεράσπισης ενώπιον των δικαστηρίων κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Προετοιμασία των ερωτήσεων προς τους μάρτυρες. Συνέντευξη μαρτύρων, κατηγορουμένων και πελατών. Έρευνα για τη συλλογή των απαραίτητων αποδείξεων στην εκάστοτε υπόθεση του εντολέα. Έρευνα νομολογίας σε νομικές βιβλιοθήκες και αξιοποίηση των σχετικών με την εκάστοτε υπόθεση ευρημάτων προκειμένου να ανευρεθεί η πιο κατάλληλη υπερασπιστική γραμμή για τον πελάτη. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Προετοιμασία των επιχειρημάτων μιας δίκης. Συγκέντρωση και οργάνωση αποδεικτικών στοιχείων για λογαριασμό των πελατών. Εμφάνιση και εκπροσώπηση ενώπιον των νομοθετικών και ρυθμιστικών φορέων ή κυβερνητικών οργανισμών. Διαπραγμάτευση με άλλους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, νομικά στελέχη και τους πελάτες τους. Σαφής ερμηνεία και εξήγηση του νόμου στους πελάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα – επιχειρήσεις). Συντονισμός του σχεδιασμού και της δημιουργίας κανονιστικών εφαρμογών. Συνεχής παρακολούθηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο, την ερμηνεία και την εφαρμογή των νέων πολιτικών και της νομοθεσίας.

   

  • Νομικός Σύμβουλος σε πολλές ελληνικές εμπορικές εταιρίες, ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης (2000 έως σήμερα)

  Παροχή νομικών συμβουλών, όπως προαναφέρθηκαν. Ονόματα διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

   

  • Νομικός Σύμβουλος σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – ΜΚΟ και Σωματεία (2000 – σήμερα)

  Παροχή νομικών συμβουλών, όπως προαναφέρθηκαν. Ονόματα διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν

   

  • Νομικός Σύμβουλος Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) (2015 – σήμερα)

  Παροχή νομικών συμβουλών, όπως προαναφέρθηκαν

   

  • Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία (2006-2010)

  Θέση: Νομικός Σύμβουλος

   

  Νομικός Σύμβουλος για τη ΜΚΟ «Αλληλεγγύη». Νομική Σύμβουλος στην καθημερινή εφημερίδα free press “Πολίτης”. Παρακολούθηση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων, συμφωνιών, υπομνημάτων. Επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού στο Καταφύγιο για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, θύματα της εμπορίας ανθρώπων «ΣΤΟΡΓΗ». Νομική Σύμβουλος σε Ιδρύματα.

   

  • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – ΔΟΜ, (2002-2006)

  Θέση: Νομικός Σύμβουλος και Συντονίστρια Έργων

   

  Διαβούλευση για τη μεταναστευτική πολιτική. Συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία για τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων μετανάστευσης. Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ΔΟΜ στα διεθνή φόρουμ. Εισηγήτρια /Εκπαιδεύτρια και Συντονίστρια του έργου σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: EQUAL, AGIS ΙΙ, ERF (εκούσιος επαναπατρισμός των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο). Επικεφαλής της έρευνας σε εθνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τον ΔΟΜ σχετικά με την: “Μορφολογία της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα και το προφίλ του θύματος” (2006), Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ΔΟΜ, ΕΕ, Γενική Επιτροπή, Σύλλογος δικαστών και Συνέδριο Εισαγγελέων με τίτλο «Ο ρόλος του δικαστικού συστήματος στην καταπολέμηση των διακρίσεων», Αθήνα 14 του Νοέμβρη του 2003, Σχολιασμός και παρατηρήσεις με τη μορφή υπομνήματος σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη μετανάστευση (ο Νόμος 3386/2005), που υποβλήθηκε από τον ΔΟΜ στη Βουλή των Ελλήνων για να συζητηθεί το νομοσχέδιο. Εισηγήτρια /Εκπαιδεύτρια στο νομικό πρόγραμμα κατάρτισης για την  Ευαισθητοποίηση και τη Νομική Κατάρτιση των Δικηγόρων σε πρακτικές διακρίσεων. Εκπαιδεύτρια σε εμπειρογνώμονες εμπορίας και επαγγελματίες με την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού σεμιναρίου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος AGIS ΙΙ (2006).

   

  • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ (Διεθνής Ασφαλιστική Εταιρεία) (2002-2004).
   Θέση: Συνεργάτης Δικηγόρος

  Ενασχόληση με τις διαφορές που προκύπτουν από ατυχήματα. Παραστάσεις στο δικαστήριο. Παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων στο δικαστήριο για την υποστήριξη των πελατών σε νομικές διαδικασίες. Προφορικά επιχειρήματα υπεράσπισης ενώπιον των δικαστηρίων. Προετοιμασία ερωτήσεων προς τους μάρτυρες. Συνέντευξη μαρτύρων, κατηγορουμένων και των πελατών.

   

  • Ιδρυση Δικηγορικού γραφείου «TSILIAKOU LAW OFFICE», www.tsiliakou.gr (2000 – σήμερα)

  Σπύρου Μερκούρη 22Β, Τ.Κ 11634, Αθήνα -.Ελλάδα

   

  • Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία Αξιωματικών (2005 – 2010)

  Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  Διαλέξεις: Εγκληματολογία και Ποινικό Δίκαιο

   

  • Ιατρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007 – σήμερα)

  Θέση: Τακτικός εισηγητής

  2 ετές Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Ιδρύματος Έρευνας για την Ψυχική Υγεία, στη μονάδα θεραπείας συμπεριφοράς & Σεξουαλικές & αγχώδεις διαταραχές,

   

  • Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ινστιτούτο Τ. & Δ. Τσάτσος (Φεβρουάριος-Ιούλιος 2004)

  Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εξυγίανση της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες

 

 • ΑΓΓΛΙΚΑ

  ΓΑΛΛΙΚΑ

  ΙΤΑΛΙΚΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ (μητρική γλώσσα)

Συγγραφικό έργο / Δημοσιεύσεις

 • Τακτική αρθρογραφία σε www.capital.gr, www.liberal.gr, www.sofokleousin.gr, www.oenet.gr κα. ενδεικτικα αναφερόμενες δημοσιεύσεις:

  • Τσιλιάκου Μ., Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με λίγα λόγια…., Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Ο φόβος της τρομοκρατίας και η τρομοκρατία του φόβου, Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Η ελληνική… «πρωτοπορία» στη φορολόγηση των μισθώσεων Airbnb, Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Μπορεί μια εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια από την τιτλοποίηση απαιτήσεων; Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2016, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Το cybersquatting και η προστασία επωνυμίας και σήματος μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο, Κυριακή 10 Απριλίου 2016, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Εταιρεία σε Κύπρο, Βουγλαρία, Αγγλία? Ναι μεν αλλά….,  25 Φεβρουαρίου 2016, www.capital.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Start-up επιχειρήσεις και Ελλάδα, Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2016, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Start-up επιχειρήσεις: Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2015, www.liberal.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Ο “νέος” Νόμος Κατσέλη αφορμή για νέο ξεκίνημα, Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2015, www.capital.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Ποιες περιπτώσεις καλύπτει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα  νοικοκυριά?, 12 Μαρτίου 2015, www.sofokleousin.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Δικαστήρια ή Διαιτησία? Πόσο κερδίζουμε σε χρόνο και χρήμα?, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, www.sofokleousin.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Μήπως συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα?, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, www.capital.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Διαμεσολάβηση: Συνετή και επωφελής επιλογή για εταιρείες και ιδιώτες, Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012, www.capital.gr
  • Τσιλιάκου Μ. , Άρθρο 99: Νομικό “εργαλείο” εξυγίανσης ή παράθυρο διαφυγής από τους πιστωτές; Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012, www.capital.gr
  • Τσιλιάκου Μ., Σε ποιες χώρες «μεταναστεύουν» οι ελληνικές επιχειρήσεις – Ποια χώρα και για ποια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατάλληλη – Ποιο είναι το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους. Συνέντευξη στην “Κυριακάτικη Δημοκρατία”, 18.10.2015
  • Τσιλιάκου Μ., Εναλλακτικές Μορφές Δικαιοσύνης και Δράστες Σεξουαλικών Εγκληματών, «Συνήγορος», τεύχος Ιουνίου 2011, Νομική Βιβλιοθήκη
  • Τσιλιάκου Μ., Ανήλικοι δράστες και επανορθωτική δικαιοσύνη, «Άτη» τρίμηνη έκδοση Ψυχιατροδικαστικής, 1ο τεύχος (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2011), 26-31
  • Τσιλιάκου Μ., Μέτρα εναλλακτικής δικαιοσύνης (αποκαταστατικά & θεραπευτικά) σε παιδόφιλους δράστες, στο Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ., Τσίτσικα Α. (επιμ.), Κακοποίηση παιδιού και εφήβου, Εκδόσεις, Πασχαλίδης 2011
  • Τσιλιάκου Μ., Αποκαταστατικά και θεραπευτικά μέτρα αντιμετώπισης των σεξουαλικών δραστών, στον Τιμητικό Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ιάκωβου Φαρσεδάκη, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
  • Μ. Τσιλιάκου, Ο. Γιωτάκος, Α. Μαγγανάς, Βιολογικά δεδομένα της βίαιης συμπεριφοράς. Σύγχρονοι προβληματισμοί στους τομείς Ψυχιατρικής και Εγκληματολογίας, ΠοινΔικ & Εγκληματολογία 1/2009, σελ. 19-21
  • Terry, Karen J., Giotakos, Orestis, Ackerman, Alissa R., Tsiliakou, Maria, Sexual offenders. In Ferguson, C.J. (ed.). Violent Offenders: Clinical and Social Implications. Thousand Oaks, CA: Sage. , 2009
  • Τσιλιάκου Μ., Αγωγή και στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στον ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή» της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη», στο βιβλίο Ενδοοικογενειακή Βία: Προοπτικές μετά τον Ν. 3500/06, Φωτ. Μηλιώνη (επιμ.) Εκδόσεις  Αντ. Ν. Σάκουλα 2008
  • Giotakos Orestis, Tsiliakou Maria, Gender differences in the perceptions for the ideal sex partner, abstract book, 3rd International Congress on Brain and Behaviour (Thessaloniki Greece, Nov 28 – Dec 2, 2007), Annals of General Psychiatry, 2007, 7(suppl 1): S173
  • Τσιλιάκου Μ., Η κοινωνική διαστρωμάτωση ως αιτιακός παράγοντας για την δημιουργία του trafficking, στο βιβλίο Σεξουαλική Κακοποίηση, Μυστικό όχι πια, Ορ. Γιωτάκος (επιμ.), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006
  • Τσιλιάκου Μ., Ασία: Ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, Τετράδια Εγκληματολογίας, Βιβλιοθήκη Παντείου, 2005

 

 •  

  • Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ., Τσίτσικα Α., Τζούβελας (επιμ.), Γ. Νέες Μορφές Κακοποίησης Παιδιού και Εφήβου, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2014
  • Τσιλιάκου Μ., Εναλλακτικές Μορφές Δικαιοσύνης και Δράστες Σεξουαλικών Εγκλημάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011
  • Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ., Τσίτσικα Α. (επιμ.), Κακοποίηση παιδιού και εφήβου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2011
  • Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ., Βιασμός, Εκδόσεις Αρχιπέλαγος, Αθήνα, 2008
  • Γιωτάκος Ο., Τσιλιάκου Μ. (επιμ.), Ο κύκλος της κακοποίησης, Εκδόσεις Αρχιπέλαγος, Αθήνα, 2008

 

  • Τσιλιάκου Μ. Ιατρικό Σφάλμα, Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακής Ιατρικής, 6 – 8 Δεκεμβρίου 2019, ξενοδοχείο Montana, Καρπενήσι.
  • Τσιλιάκου Μ. Ψευδή Πιστοποιητικά & Ευθύνη Ιατρού, 8o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου των Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), 20 – 23 Ιουνίου 2019, ξενοδοχείο Aks Hinitsa Bay, Πόρτο Χέλι.
  • Τσιλιάκου Μ., Ιατρική Δεοντολογία & Προσωπικά Δεδομένα Ασθενών (GDPR), Σεμινάριο Γενικής Ιατρικής & Διαβητολογικών Θεμάτων στην Π.Φ.Υ 7 – 9 Ιούνιου 2019, XENIA POROS IMAGE, Πόρος
  • Τσιλιάκου Μ., Προσωπικά Δεδομένα Ασθενών (GDPR) στο Ιδιωτικό Ιατρείο Σεμινάριο Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, 25 – 26 Ιανουαρίου 201, Divani Caravel, Αθήνα
  • Τσιλιάκου Μ., Προσωπικά Δεδομένα Ασθενών (GDPR) στο Ιδιωτικό Ιατρείο & Ιατρική Ευθύνη, Πολυθεματικό Σεμινάριο Βορείου Ελλάδος, 5-7 Οκτωβρίου 2018, Blue Lagoon Princess, Πολύγυρος Χαλκιδικής
  • Τσιλιάκου Μ., Συμμόρφωση Ιατρών με Ιδιωτικό Ιατρείο Σύμφωνα με τον καινούργιο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Καινοτόμες λύσεις και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση», 21-24 Ιουνίου 2018, Elite, Καλαμάτα
  • Τσιλιάκου Μ., Συμμόρφωση Ιατρών με Ιδιωτικό Ιατρείο Σύμφωνα με τον καινούργιο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ), 14 – 17 Ιουνίου 2018, Aks Hinitsa Bay, Πόρτο Χέλι
  • Τσιλιάκου Μ., GDPR & Ιδιωτικό Ιατρείο, Ουρολογικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 25 – 27 Μαΐου 2018, Ξενοδοχείο Xenia Poros Images, Πόρος
  • Τσιλιάκου Μ., Περί Ιατρικών πιστοποιητικών, Πανελλήνιο Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 1-3 Νοεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Montana, Καρπενήσι
  • Τσιλιάκου Μ., Νομικά θέματα στην έκδοση ψυχιατρικών πιστοποιητικών, Θερινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ, www.obrela.gr, 27-29 Οκτωβρίου 2017, Τρίκαλα Κορινθίας
  • Τσιλιάκου Μ. Η έννοια της δικαιοσύνης και οι επιδράσεις της στο χώρο εργασίας, psychologynow.gr, 4η Επιστημονική Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2017
  • Τσιλιάκου Μ., Νομικά θέματα και η έννοια της Δικαστικής Συμπαράστασης, Ημερίδα, Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών – ΕΠΙΟΝΙ, Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2017
  • Τσιλιάκου Μ., Νομικά θέματα στην έκδοση ψυχιατρικών πιστοποιητικών, Θερινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ, www.obrela.gr, 16-16 Ιουλίου 2017, Ξενοδοχείο Valis, Βόλος
  • Τσιλιάκου Μ., Νομικά θέματα στην έκδοση πιστοποιητικών υγείας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), 2-4 Ιουνίου 2017, Ξενοδοχείο Aks Hinitsa Bay, Πόρτο Χέλι
  • Τσιλιάκου Μ., Αποκαταστατική Δικαιοσύνη & Σεξουαλικό Έγκλημα, 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού Δικαίου & Εγκληματολογίας, Ποινικές & Εγκληματολογικές Προκλήσεις – Αντιπαράθεσή ή Διάλογος ? 17-18 Φεβρουαρίου 2017, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
  • Τσιλιάκου Μ., Οι νομικές ευθύνες ιατρού προς ασθενή που μπορεί να προκύψουν στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 3ο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), 15 – 17 Δεκεμβρίου 2016, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
  • Τσιλιάκου Μ., Κασιμάτης Α., Εγκληματικότητα και Ψυχικά Πάσχοντες, Workshop, Χειμερινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ, www.obrela.gr, Ξενοδοχείο Xenia Palace,  Πορταριά Πηλίου, 25-27 Νοεμβρίου 2016
  • Τσιλιάκου Μ., Ιατρική Ευθύνη, Σεμινάριο Γενικής Ιατρικής Καλαβρύτων, Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), 12 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon, Καλάβρυτα.
  • Τσιλιάκου Μ., Νομική και Νευροεπιστήμες, Φθινοπωρινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ, www.obrela.gr, Ξενοδοχείο Domotel Neve,  Άγιος Αθανάσιος Πέλλας 14-16 Οκτωβρίου 2016
  • Τσιλιάκου Μ. Ιατρικό Λάθος, Πολυθεματικό Σεμινάριο Λευκάδας, ιατρικός Σύλλογος Λευκάδας & Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα 3 – 5 Ιουνίου 2016
  • Τσιλιάκου Μ., Προγράμματα Διαμεσολάβησης σε Σχολεία (Peer Mediation Programs), ελεύθερη ανακοίνωση, 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική, Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο, Μασσαλίας 22, Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2016, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής,, Μαζί για την Εφηβική Υγεία, Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
  • Τσιλιάκου Μ., Workshop, Ζητήματα Ηθικής & Δεοντολογίας στο Χώρο της Νευροψυχιατρικής, Εαρινό Σεμινάριο Νευρολογικών & Ψυχιατρικών Θεμάτων «Κοινοί τόποι Νευρολογίας & Ψυχιατρικής», www.obrela.gr, Ξενοδοχείο Montana Hotel, Καρπενήσι, 25-27 Μαρτίου 2016
  • Τσιλιάκου Μ., Workshop Ιατρική Αστική Ευθύνη στο χώρο της Ψυχιατρικής και της Νευρολογίας, Χειμερινό Σεμινάριο Νευρολογικών και Ψυχιατρικών Θεμάτων “Κοινή τόποι Νευρολογίας και Ψυχιατρικής”, www.obrela.gr, Ξενοδοχείο Portaria Hotel,  Πήλιο 27-29 Νοεμβρίου 2015
  •     Τσιλιάκου Μ., Αστική – Ποινική Ιατρική Ευθύνη, Ομάδες Εργασίας Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), Ξενοδοχείο Elite City Resort, Καλαμάτα 9 – 12 Ιουλίου 2015  
  •     Τσιλιάκου Μ., Workshop Ιατρική Αστική Ευθύνη για Ψυχιάτρους και Νευρολόγους, Θερινό Σεμινάριο Νευρολογικών και Ψυχιατρικών Θεμάτων “Κοινή τόποι Νευρολογίας και Ψυχιατρικής”, www.obrela.gr, Ξενοδοχείο Elite City Resort, Καλαμάτα 11-14 Ιουνίου 2015
  •     Τσιλιάκου Μ., Ιατρική Αστική Ευθύνη, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.), Ξενοδοχείο Elite City Resort, Καλαμάτα 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2015  
  •  Τσιλιάκου Μ., Νομοθεσία και Σεξουαλική Παραβατικότητα, 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη
  • Tsiliakou M., Association of substance use and suicidality levels in Greek male conscripts during the last decade, European Society for Social Drug Research (ESSD) POSTGRADUATE PROGRAMME OF CRIMINOLOGY Panteion University 23rd ANNUAL CONFERENCE Athens (Greece) October 4 – 6, 2012
  • Tsiliakou M., Sexual offending in psychotic patients, 32o International Congress on Law and Mental Health, Humboldt University, Berlin, July 17-23, 2011
  •     Τσιλιάκου Μ, Ανήλικοι δράστες και επανορθωτική δικαιοσύνη, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης με θέμα: Νέες Μορφές Παιδικής και Εφηβικής Κακοποίησης δυνατότητες αντιμετώπισης και πρόληψης, Αθήνα 16-18 Μαΐου 2011
  • Tsiliakou M., «Pornography & Internet», International Conference From Adolescences to Adulthood- Normality and Psychopathology, 9-12 September 2010, Larnaca, Cyprus
  • Τσιλιάκου Μ., Το εμπόριο παιδιών, Νομαρχιακή Επιτροπή, Γραφείο Ισότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, Γραφείο Αγωγής Υγείας της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, παγκόσμια εκστρατεία “Stop Sex Trafficking” του The Body Shop Int και του ECPAT Int., 25 Νοεμβρίου 2009, Χανιά
  • Τσιλιάκου Μ., «Εναλλακτικά Μέτρα (Αποκαταστατικά & Θεραπευτικά) Αντιμετώπισης των Δραστών Σεξουαλικών Εγκλημάτων», Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογίας: Η Σύγχρονη Εγκληματολογία, η Αντιμετώπιση της και η Εγκληματολογία, Αθήνα 5-7/6/08
  • Tsiliakou M., Kalri C. «A Comparative Study of the Legal Framework of the Phenomenon, in Greece and the United Kingdom», 7th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bologna, 26-29 Sept 2007.
  • Giotakos Orestis, Tsiliakou Maria, Gender differences in the perceptions for the ideal sex partner, abstract book, 3rd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki Greece, Nov 28 – Dec 2, 2007.
  • Tsiliakou M., Kalri C. «A Comparative Study of the Legal Framework of the Phenomenon, in Greece and the United Kingdom” The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm 4-6 June 2007
  •     Τσιλιάκου Μ., «Η εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων παγκόσμια», στο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης με θέμα: «Κύκλος κακοποίησης και ψυχικό τραύμα: σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης», 16 – 18 Μαρτίου 2007, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα
  • Τσιλιάκου Μ. «Το νομικό μεταναστευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) και Ελληνική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων, συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος των Διοικητικών Δικαστών στην Αντιμετώπιση Θεμάτων Μεταναστών και Προσφύγων», Καρπενήσι, 2-4 Ιουνίου 2006,

 

  • Εισηγήτρια στο «Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» με θέμα «Ιατρικές, Νομικές προεκτάσεις και ζητήματα Δεοντολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, 16.1-.2018 
  • Τακτική εισηγήτρια στο 2ετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ψυχικής Υγείας, Μονάδα Θεραπειών Συμπεριφοράς & Σεξουαλικών Διαταραχών, Εταιρία Μελέτης Σεξουαλικής Συμπεριφοράς & Διαφυλικών Σχέσεων (ΕΠΙΨΥ, Ιατρική Σχολή Αθηνών) με θέμα τις Σεξουαλικές Διαταραχές, υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Βαϊδάκης (2007 και συνεχίζεται).
  • Τακτική εισηγήτρια στο 2ετές επαναλαμβανόμενο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Θεραπείες Συμπεριφοράς των Αγχωδών Διαταραχών», ΕΠΙΨΥ, Ιατρική Σχολή Αθηνών, υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Βαϊδάκης (2010 και συνεχίζεται).
  • Καθηγήτρια στο μάθημα του Ποινικού Δικαίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Συνοριοφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (2010 – 2011)
  • Καθηγήτρια στο μάθημα του Ποινικού Δικαίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας (2009 – 2010)
  • Καθηγήτρια στο μάθημα του Ποινικού Δικαίου και της Ανακριτικής στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (2009 και συνεχίζεται)
  • Μέλος των επιτροπών αξιολόγησης για τα μαθήματα της Εγκληματολογίας και του Ποινικού Δικαίου της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας (2008 και συνεχίζεται)
  • Καθηγήτρια στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στα μαθήματα της Εγκληματολογίας και της Σωφρονιστικής (2005 και συνεχίζεται)
  • Εισηγήτρια/ Εκπαιδεύτρια στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, 28 Νοεμ. 2007, Αστυνομική Ακαδημία – Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης, «Εμπόριο Οργάνων»
  • Εισηγήτρια / Εκπαιδεύτρια στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, 22- 26 Οκτ. 2007, Αστυνομική Ακαδημία – Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης, «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – anti-trafficking»
  • Εκπαιδεύτρια, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Αθήνα, Ιούνιος – Νοέμβριος 2007, «Α.Σ. Α.Σ.Π.Ι.Δ.Δ.Α»: «Το φαινόμενο της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων», Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Equal, Άξονας 1, Μέτρο 1.2
  • Εκπαιδεύτρια, Σεμινάρια, Αθήνα, 5 – 22 Ιουνίου 2006, Α.Σ. «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Equal, δράση 2, για άτομα με αναπηρίες και καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Εκπαιδεύτρια, Σεμινάρια, Χανιά, 10-11 Ιουλίου 2006 ΙΝΕΠ θέμα: «Αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών και δικαιοσύνη»
  • Εκπαιδεύτρια του trafficking για ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες βάσει πιστοποίησης του ευρωπαϊκού σεμιναρίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος AGIS II (2006)
  • Εκπαιδεύτρια του ΙΝΕΠ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

 

  • Προεδρείο σε τράπεζα ελεύθερων ανακοινώσεων Σάββατο, 2 Απριλίου 2016, 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική, Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο, Μασσαλίας 22, Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2016, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής,, Μαζί για την Εφηβική Υγεία, Μονάδα Εφηβικής Υγςίας (Μ.Ε.Υ.)
  • Προεδρείο στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Διαδίκτυο: δυνατότητες προσφοράς στην υγεία & ηθικοί περιορισμοί», 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές», στις 15 Μαρτίου 2015, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
  • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής: 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές», στις 15 Μαρτίου 2015, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
  • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής: 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη
  • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: 2o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο, Help Lines – TelePsychiatry – Internet Consultation – e-Learning – Games – Mobile Health, Αθήνα, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012
  • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης με θέμα: «Νέες Μορφές Παιδικής και Εφηβικής Κακοποίησης δυνατότητες αντιμετώπισης και πρόληψης, Αθήνα, 16 έως 18 Μαΐου 2011
  • Project Coordinator, Γραμμή Στήριξης παιδιών θυμάτων εμπορίας για σεξουαλικούς σκοπούς, Παγκόσμια εκστρατεία “Stop Sex Trafficking” του The Body Shop Int και του ECPAT Int
  • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης με θέμα: «Σύγχρονες Δυνατότητες Ανίχνευσης, Αντιμετώπιση και Πρόληψης», Αθήνα, 18 – 20 Δεκεμβρίου 2007
  • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης με θέμα: «Κύκλος κακοποίησης και ψυχικό τραύμα: σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης», 16 – 18 Μαρτίου 2007, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα
  • Επιστημονική υπεύθυνος – ερευνήτρια στην πανελλήνια έρευνα που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΞ και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με θέμα: «Μορφολογία της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα και προφίλ του θύματος» (2006)
  • Μέλος Οργανωτικής επιτροπής, ΔΟΜ, Ε.Ε., Γενική Επιτροπεία, Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων Ημερίδα, θέμα: «Ο Ρόλος του Δικαστικού Συστήματος στην Καταπολέμηση των Διακρίσεων», Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2003
  • Project Co-ordinator του AGIS II με θέμα: “Strengthening of Operational Network and Cooperation Mechanism through Joint Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and IOs in Fighting Trafficking in Human Beings into the EU from EU Accession and Neighbouring Countries” (2006)
  • Επιστημονικά Υπεύθυνη προγράμματος του ΔΟΜ για τον εθελοντικό επαναπατρισμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ERF 2006)
  • Σχολιασμός και παρατηρήσεις υπό τη μορφή υπομνήματος επί του Σχεδίου Νόμου για την μετανάστευση (ψηφισθείς Ν. 3386/2005), το οποίο υπεβλήθη από τον ΔΟΜ στην Βουλή των Ελλήνων για την συζήτηση του νομοσχεδίου (Ιούλιος 2005)
  • Νομικός Σύμβουλος – Επιστημονικός συνεργάτης  του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης για θέματα προστασίας δικαιωμάτων μεταναστών, προσφύγων, γυναικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΔΟΜ. Σχεδιασμός και δημιουργία των προτάσεως του ΔΟΜ για ευρωπαϊκά πρόγραμμα (2002 – 2005)
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Equal, έργο «Κέντρο Μεταπληροφόρησης και Ανάδειξης των Τεχνικών Δεξιοτήτων για Μετανάστες, Πρόσφυγες και Παλιννοστούντες», ως Νομικός Σύμβουλος – Επιστημονικός συνεργάτης  του ΔΟΜ με αντικείμενο «Εργασία – Μετανάστες και Καταπολέμηση των Διακρίσεων του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας» (2002-2004)
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα legal training με θέμα «Awareness Raising and Legal Training for Lawyers on Discrimination Practices», ως Νομικός Σύμβουλος – Επιστημονικός συνεργάτης  του ΔΟΜ (2002-2004)
  • Επιστημονικός συνεργάτης στo πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων στο «Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου», Ίδρυμα Θ. & Δ. Τσάτσου (Φεβρουάριος – Ιούλιος 2004)
  • Τσιλιάκου Μ., «Αποκατάσταση Θυμάτων», Γεν. Γραμ. Ισότητας, Εισαγγελία Εφετείου Αθηνών, Εργαστήριο Ποινικών & Εγκληματολογικών Σπουδών, Υπ. Εσωτ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης Ημερίδα, «Ενδοοικογενειακή βία: προοπτικές μετά το ν. 3500/06», Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007
  • Rapporteur, «Διακρίσεις και Δικαστικό Σύστημα», Ημερίδα, θέμα: «Ο Ρόλος του Δικαστικού Συστήματος στην Καταπολέμηση των Διακρίσεων», ΔΟΜ, Ε.Ε., Γενική Επιτροπεία, Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων, Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2003
  • Mέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας και της European Criminology Society (2005 και συνεχίζεται)
  • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, ΧΙΙ Annual Conference of the European Group for the study of deviance and social control, The use and abuse of Power; Beyond Control? Κομοτηνή, 25-28 Αυγούστου 1994
  • Μέλος Οργανωτικής επιτροπής, Κινηματογραφικό αφιέρωμα με θέμα το έγκλημα, Εργαστήριο Εγκληματολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή 1994.
  • Μέλος Οργανωτικής επιτροπής, Ημερίδα, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσίαση έρευνας: «Ρεμπέτικο και Κοινωνικός Αποκλεισμός», Κομοτηνή 1994
  •  Μέλος Οργανωτικής επιτροπής, Ημερίδα, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσίαση έρευνας: «Οι εξωνομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την Δικαστική Κρίση»,  Κομοτηνή 1993
  • Προπτυχιακή συμμετοχή σε εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ: «Ρεμπέτικο και κοινωνικός αποκλεισμός», «Οι εξωνομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δικαστική κρίση».Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνητικών προγραμμάτων παρουσιάστηκαν σε 2 Διεθνή Συνέδρια (Αγγλία – Ισπανία / Common Session: The European Group For The Study Of Deviance And Social Control)
  • Μέλος του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Σπουδών του ΔΠΘ (1993-1998)

Δικηγόροι στην Αθήνα | Μαρία Τσιλιάκου

 

Πληροφορίες Δικηγορικού Γραφείου στην Αθήνα
Photo ofΜαρία Τσιλιάκου
Όνομα Δικηγόρου
Μαρία Τσιλιάκου
Ιστοσελίδα
Επάγγελμα
Δικηγόρος Αθηνών - Διαιτήτρια ΕΒΕΑ