Με την οικονομική κρίση να μεσουρανεί, οι μισθωτικές σχέσεις έχουν καταστεί ιδιαιτέρως δυσχερείς.
Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο η γενική οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε από τις αρχές του 2010
επέφερε αλυσιδωτές συνέπειες σε όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας οι οποίες «αποτελούν
γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα» που δεν μπορούσαν να διαγνωστούν υπό ομαλές συνθήκες,
κατά την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Εφόσον ιδιοκτήτης και ενοικιαστής δεν συναινούν για τη μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης τότε ο ενοικιαστής μπορεί να υποβάλλει σχετική αγωγή και να επιβληθεί με δικαστικό τρόπο μείωση του ενοικίου έως και 50%. Το ποσό της μείωσης εξαρτάται από το ύψος των ενοικίων στη γύρω περιοχή και οι δικαστικές αρχές αναγνωρίζουν την ανάγκη μείωσης, προκειμένου να
αποκατασταθούν οι αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Στο δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της νομικής σας κάλυψης και ενημέρωσης διεκδικώντας για εσάς τη μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής σας στέγης.