Νομικές Υπηρεσίες Αθήνα - Παγκράτι | Μαρία Τσιλιάκου

Διαιτήτρια ΕΒΕΑ, LLM Εμπορικού Δικαίου

PHD, MA Εγκληματολογίας

info@tsiliakou.gr

210 7211939

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο της νομικής επιστήμης και η ενασχόληση των συνεργατών μας με ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων είναι σε θέση να καλύψουν κάθε περίπτωση που μπορεί να ανακύψει σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Τα πεδία που καλύπτει η ομάδα των συνεργατών μας είναι:

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Ενοχικό δίκαιο (αγορά, πώληση , προσύμφωνο, μίσθωση, , δωρεά, χρησιδάνειο, σύνταξη συμβάσεων κλπ )
 • Εμπράγματο δίκαιο (κυριότητα, δουλεία, εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης/προσημείωσης, απαλλοτριώσεις, έλεγχοι τίτλων σε υποθηκοφυλάκεια εντός και εκτός Αττικής κλπ)
 • Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο, διατροφή , υιοθεσία, προσβολή ή αναγνώριση πατρότητος κλπ)
 • Κληρονομικό δίκαιο (διαθήκη, ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, αποδοχή κληρονομίας κλπ)
 • Αυτοκίνητα (αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα)
 • Πλειστηριασμός, θέματα εκτέλεσης

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Εμπορικό δίκαιο – Εταιρικό δίκαιο (ίδρυση σωματείου, σύσταση και λύση εταιρείας, ΑΕ/, ΕΠΕ/ ΙΚΕ/ ΟΕ/ ΕΕ/ ΜΚΟ/ OFF SHORE, συγχώνευση, εξαγορά, πτώχευση, εκκαθάριση, εμπορικές συμβάσεις κλπ)
 • Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικό σήμα, επωνυμία, λογότυπο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, αθέμιτος ανταγωνισμός)
 • Franchising
 • Factoring (πρακτορεία)
 • Δίκαιο αξιογράφων ( ακάλυπτη επιταγή, συναλλαγματική, διαταγή πληρωμής,ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, κατάσχεση κλπ)

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΕΒΕΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Συνταξιοδοτικά ζητήματα
 • Εργασιακές διαφορές
 • Ασφαλιστικό δίκαιο

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • Μεταναστευτικό δίκαιο
 • Άδειες παραμονής

  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Υπαλληλικό δίκαιο (προσφυγές,αιτήσεις ακύρωσης και ενστάσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου κλπ).
 • Παροχή νομικών συμβουλών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου
 • Αναγνώριση πτυχίων

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ενστάσεις – προσφυγές – αιτήσεις ακύρωσης – εφέσεις
 • Ποινικά ζητήματα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ σε αγγλικά, γαλλικά και αντίστροφα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Τσιλιάκου Δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας